RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERII (RSI)

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERII (RSI)

Responsabilitatea socială a întreprinderilor înseamnă înainte de toate respectarea unui cod moral. Ambiția noastră este de a crea și de a dezvolta un adevărat ecosistem în rețeaua companiilor ADEO. Zilnic ne luăm din ce în ce mai multe angajamente față de clienții, partenerii și colaboratorii noștri, dar și față de societatea civilă.

ACȚIONĂM CA UN ANGAJATOR RESPONSABIL

În cadrul tuturor companiilor care s-au alăturat rețelei sale, ADEO își ia următoarele angajamente:

Față de colaboratorii săi:

Să încurajeze respectul și noțiunea de împărtășire, să garanteze un mediu propice dezvoltării personale și profesionale, să încurajeze inițiativele și responsabilitatea fiecăruia. Formarea, securitatea și satisfacția la locul de muncă reprezintă întotdeauna o preocupare comună rețelei.

 

EÎn Spania, Leroy Merlin a implementat o săptămână a prevenirii la locul de muncă. În Italia, Bricocenter oferă un curs de formare electronic cu privire la gestionarea energiilor. În Franța, Bricoman a lansat un curs de formare alternativ, Școala Meseriilor.

MUNCIM PENTRU O LOCUINȚĂ DURABILĂ
În cadrul tuturor companiilor care s-au alăturat rețelei sale, ADEO își ia următoarele angajamente:

Față de clienții săi:

Să ofere cele mai bune produse la cele mai bune prețuri, să se asigure că acestea sunt fabricate în condiții etice, să caute soluții eficiente și personalizate, să contribuie la realizarea unei locuințe durabile și accesibile tuturor.

RESPECTĂM MEDIUL
În cadrul tuturor companiilor care s-au alăturat rețelei sale, ADEO își ia următoarele angajamente:

Față de mediul înconjurător:

- Să limiteze impactul său asupra mediului în timpul construirii de noi magazine.
- Să reducă consumul de apă și energie.
- Să limiteze consumul de hârtie.
- Să gestioneze deșeurile. Întreaga unitate TERRADEO are certificatul HQE (Haute Qualité Environnementale - Înaltă Calitate a Mediului)

INVESTIM ÎN SOCIETATE
În cadrul tuturor companiilor care s-au alăturat rețelei sale, ADEO își ia următoarele angajamente:

Față de comunitate:

Să intervină în viața orașului, să colaboreze cu ONG-urile, să susțină inițiativele de solidaritate, în special cele aparținând colaboratorilor. Fundația companiei Leroy Merlin a dezvoltat strategia Locuință și handicap/Locuință și dependență.