SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa to przede wszystkim przestrzeganie kodeksu moralnego. Naszą ambicją jest tworzenie i rozwijanie prawdziwego ekosystemu w sieci przedsiębiorstw ADEO. Każdego dnia coraz bardziej się zobowiązujemy wobec naszych klientów-mieszkańców, naszych partnerów, pracowników oraz społeczeństwa obywatelskiego.

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA

W obrębie wszystkich przedsiębiorstw należących do swojej sieci, ADEO zobowiązuje się.

Wobec swoich pracowników:

Do szanowania ich i stosowania polityki podziału, do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu, do wspierania inicjatywy i zobowiązań. Szkolenie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy to kwestie wspólne w całej sieci.

 

W Hiszpanii Leroy Merlin wprowadził tydzień zapobiegania wypadkom w pracy. We Włoszech Bricocenter organizuje szkolenie e-learningowe w zakresie zarządzania energią. We Francji Bricoman zorganizował kształcenie połączone z pracą poprzez szkołę zawodową.

PRACA NAD TRWAŁYMI ROZWIĄZANIAMI DLA DOMU
W imieniu wszystkim przedsiębiorstw należących do swojej sieci, ADEO zobowiązuje się:

Wobec klientów:

Oferować najlepsze produkty w najlepszych cenach, pilnować, aby były one produkowane w warunkach etycznych, poszukiwać skutecznych i indywidualnych rozwiązań, przyczyniać się do realizacji trwałych i dostępnych dla wszystkich domów.

CHROŃMY ŚRODOWISKO
W imieniu wszystkim przedsiębiorstw należących do swojej sieci, ADEO zobowiązuje się:

Wobec środowiska

- Ograniczać negatywny wpływ na środowisko podczas budowy nowych sklepów.
- Zmniejszyć zużycie wody i energii.
- Ograniczyć zużycie papieru.
- Zarządzać odpadami. Cały obiekt TERRADEO posiada certyfikat HQE (wysoka jakość środowiskowa).

INWESTOWANIE W SPOŁECZEŃSTWO
W imieniu wszystkim przedsiębiorstw należących do swojej sieci, ADEO zobowiązuje się:

Wobec społeczności

Angażować się w życie miasta, współpracować z organizacjami pozarządowymi, wspierać inicjatywy solidarnościowe, w szczególności inicjatywy pracownicze. Fundacja Leroy Merlin opracowała strategię Mieszkania i niepełnosprawność / Mieszkania i uzależnienie.