VALACTION

1986

VALACTION

Wprowadzenie akcjonariatu pracowniczego (Valaction).

POJĘCIE DZIELENIA SIĘ

Od 1983 roku polityka dzielenia się stała się elementem nowej strategii handlowej Leroy Merlin. Dzielenie się umiejętnościami, władzą i mieniem wprowadzając dialog, szkolenie, informację, odpowiedzialność i zainteresowanie.
Rozpoczął się rozwój.

W 1986 roku Leroy Merlin umożliwił wszystkim swoim pracowników zostanie akcjonariuszami dzięki programowi Valaction.
Ta chęć otwarcia i uczestnictwa jest również elementem łączącym wszystkich.
 

VALACTION