NASZA AMBICJA

Ułatwienie kontaktu między osobami prywatnymi, które chcą budować lub remontować i osobami, które poszukują prac do realizacji.

NASZA OFERTA

Quotatis jest platformą, spełniającą wszystkie oczekiwania osób prywatnych na każdym etapie realizacji ich projektu: wyszukiwanie informacji, symulacja kosztów i kontakt z wykwalifikowanymi rzemieślnikami. QuotatisPro pomaga natomiast rzemieślnikom w znalezieniu i nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi klientami.

Co trzeba zapamiętać: Quotatis to siła napędowa prac.

NASZA SPECYFIKA

Zaufanie

Jakość nawiązanych relacji: wybrani rzemieślnicy muszą spełnić ścisłe wymagania karty jakości, a projekty osób prywatnych są systematycznie sprawdzane.

Wynik: Specyfika Quotatis polega na zapewnieniu jakościowej i efektywnej relacji między osobami prywatnymi i rzemieślnikami.

 

- 400 do 500 000 wniosków o wykonanie kosztorysu każdego roku we Francji i 600 000 w Europie.
- Quotatis ułatwił poszukiwania klientów 13 000 profesjonalistom z branży budowlanej.

Gdzie znaleźć QUOTATIS?

Quotatis, portal kontaktowy dla rzemieślników i osób prywatnych działa na terenie całej Francji. Quotatis działa również w Anglii i w Hiszpanii.

KILKA LICZB

108 pracowników w Europie