ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί, πάνω απ’ όλα, έναν κώδικα ηθικής. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε ένα πραγματικό οικοσύστημα στο δίκτυο των επιχειρήσεων ADEO. Δεσμευόμαστε πάντοτε περισσότερο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών-κατοίκων, των συνεργατών, των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών.

ΕΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Μέσα από όλες τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο δίκτυό της, η ADEO δεσμεύεται:

Απέναντι στους εργαζομένους της

Να προωθεί τον σεβασμό και τη συνεργασία, να εγγυάται ένα πρόσφορο περιβάλλον για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη, να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και την υπεύθυνη στάση του καθενός. Η εκπαίδευση, η ασφάλεια και η ευημερία είναι πάντοτε τα κοινά ζητήματα που απασχολούν το δίκτυο.

 

Στην Ισπανία, η Leroy Merlin καθιέρωσε μια εβδομάδα για την ασφάλεια στην εργασία. Στην Ιταλία, η Bricocenter προτείνει την εκπαίδευση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης για τη διαχείριση των πηγών ενέργειας. Στη Γαλλία, η Bricoman ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε εναλλαγή με εργασία, τη Σχολή των Επαγγελμάτων.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Μέσα από όλες τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο δίκτυό της, η ADEO δεσμεύεται:

Απέναντι στους πελάτες της

Να προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα στην καλύτερη τιμή, να διασφαλίζει ότι είναι κατασκευασμένα υπό συνθήκες αποδεκτής δεοντολογίας, να αναζητά αποτελεσματικές και προσωποποιημένες λύσεις, να συμβάλλει στη δημιουργία ενός οικιστικού χώρου βιώσιμου και προσβάσιμου σε όλους.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
έσα από όλες τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο δίκτυό της, η ADEO δεσμεύεται:

Απέναντι στο περιβάλλον

- Να περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της κατά την κατασκευή νέων καταστημάτων.
- Να μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Να περιορίζει την κατανάλωση χαρτιού.
- Να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγει. Ο χώρος TERRADEO στο σύνολό του είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο Haute Qualité Environnementale (HQE).

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μέσα από όλες τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο δίκτυό της, η ADEO δεσμεύεται:

Απέναντι στις κοινότητες

Να παρεμβαίνει στη ζωή της κοινότητας, να συνεργάζεται με της ΜΚΟ, να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, ειδικά αυτές των εργαζομένων της. Το ίδρυμα της Leroy Merlin έχει αναπτύξει μια στρατηγική για τον οικιστικό χώρο και τα προβλήματα αναπηρίας/ τον οικιστικό χώρο και την εξάρτηση.